Runęły mury intymności

Wiek inicjacji seksualnej w Polsce powoli, acz systematycznie się obniża. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele, choćby: wcześniejsze dojrzewanie, wszechobecna kultura seksu, brak dobrej atmosfery w rodzinie, presja otoczenia. Jeśli dodamy, że na „nowoczesną” edukację seksualną niepomierny wpływ wywierają środowiska LGBT+, sytuacja wymaga o wiele głębszego namysłu. Okres dojrzewania to trudny czas zarówno dla młodego człowieka, jak i dla jego otoczenia. Tak było zawsze, ale – trzeba to przyznać...
[pozostało do przeczytania 93% tekstu]
Dostęp do artykułów: