Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Czym jest… gotycka katedra

Dodano: 03/05/2019 - Numer 5 (158)/2019
Ze względu na tytuł i funkcję, katedra to główny kościół diecezji – kościół biskupa diecezjalnego, w którym znajduje się jego tron. Od tego tronu, ozdobnego siedziska umieszczonego na podwyższeniu, symbolu pozycji biskupa, który zasiadał na nim podczas odprawiania nabożeństw, pochodzi też nazwa „katedra”, w języku greckim („kathedra”) oznaczająca właśnie „krzesło, fotel”. Z czasem nazwa tronu tego, kto zwraca się do wiernych i kto naucza, zaczęła oznaczać miejsce, gdzie się to się odbywa – kościół biskupa, katedrę. Termin ten rozpowszechnił się w X wieku, wcześniej względem kościoła biskupiego stosowano określenia „ecclesia matrix” i „ecclesia mater”. W gotyckiej katedrze nie naucza jednak jedynie biskup. Naucza ona sama, całą sobą, stając się „biblią pauperum” – „Biblią (dla) ubogich”, dla ludzi prostych i nieumiejących czytać. Każdy element katedry, każdy w zasadzie jej detal, niesie ze sobą biblijną treść i ma wzbudzać religijną refleksję. Jest symboliczny. Gotyckie katedry stanowią summę całej kultury średniowiecznej, prawdziwą „liber et pictura”, „księgę i obraz”, zbudowaną wedle reguł umożliwiających jej odczytanie. Są encyklopedią scholastyki, wyrazem świata summ teologicznych, w którym wszystko miało swoje miejsce i było włączone w boski porządek. Ideał piękna zawsze prawie sprowadzał się do trzech pojęć: doskonałości, proporcji i blasku. I taka właśnie jest gotycka katedra: w swej „świętej geometrii” wyraża średniowieczną myśl o Bogu-Architekcie,
     
37%
pozostało do przeczytania: 63%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze