Kto to jest patriota

Zdefiniowanie modelu polskiego patriotyzmu zaczyna mieć kluczowe znaczenie dla trwania i rozwoju naszej wspólnoty. Patriotyzm jest postawą niezbędną, by naród mógł trwać i się rozwijać. Jednocześnie źle użyty może obróć się przeciwko narodowi. Najbardziej dramatycznym przykładem tego była konfederacja targowicka, gdzie grupa zdrajców popchnęła wielu zagubionych ludzi do współpracy z Rosją. Piękne hasła obrony tradycyjnych wartości zakończyły się rozbiorami.

Uczucia patriotyczne wynikają z potrzeby wspólnoty i chęci przynależności do tradycji, która jest wielopokoleniowa. I choć uczucie jest sprawą indywidualną, to wynikająca z niego postawa musi być efektem prawdziwych potrzeb tej wspólnoty. Jest to jedna z rzeczy, którą trudno do końca demokratycznie sformułować. Każdy naród wytwarza swoje elity, które muszą mu w tej pracy intelektualnej pomóc. Demokratycznie można co najwyżej zatwierdzić owoc tej pracy. Jest to praca organiczna, bo to, co dobre było 100 lat temu, nie musi być takie dzisiaj czy jutro. Niemniej przystępując do takiej pracy, w pamięci musimy mieć kapitał duchowy i kulturowy narodu. Mądre kształtowanie postawy patriotycznej opiera się na wykorzystaniu wszystkiego, co najlepsze w narodzie, szczególnie jego tradycji do obrony bieżących i przyszłych interesów.

Dlatego zupełnie kluczowe jest stworzenie definicji własnego narodu. Bez tego nie da się ani ustalić jego potrzeb, ani opisać historii. Czym jest naród polski? Nasz tradycyjny patriotyzm przypomina nieco amerykański. Stąd też chęć uczestniczenia Polaków w amerykańskiej rewolucji niepodległościowej; wielu z nich w powstających do niepodległości Stanach Zjednoczonych widziało własną ojczyznę. Był to patriotyzm niezwykle dojrzały, będący owocem setek lat tworzenia wielkiego państwa, promieniującego kulturą na inne narody. Tworzenie się idei polskiego narodu zaczęło się wraz z chrztem Polski. Wprawdzie myśl narodowa jest późniejsza, ale to chrzest wyróżnił...
[pozostało do przeczytania 46% tekstu]
Dostęp do artykułów: