TOŻSAMOŚĆ EUROPEJSKA – WORK IN PROGRESS

Unia albo śmierć

Prasa zachodnia z niedowierzaniem i pewnym zażenowaniem przyjęła wypowiedź świeżo upieczonego laureata Nagrody Karola Wielkiego – Jeana-Claude’a Tricheta. „Czy to byłby zbyt śmiały pomysł, aby ekonomiczna przestrzeń, która ma jeden rynek, jedną walutę i jeden bank centralny, miała dodatkowo własne ministerstwo finansów?” – pytał retorycznie prezes Europejskiego Banku Centralnego. W zachowaniu Tricheta nie ma nic zaskakującego. Polityk jedynie przypomniał, że UE właśnie osiągnęła wyższy stopień wtajemniczenia i wchodzi w kolejną, przewidzianą przed laty fazę integracji totalnej. Nie odkrył Ameryki, nie wylał asfaltu pod nową doktrynę polityczną, tylko odwołał się do teorii i planów obecnych w przestrzeni europejskiej od dawna, a artykułowanych od co najmniej trzech lat przez przywódców francusko-niemieckiego tandemu.

Prof. Stefan Collignon od lat oręduje za ideą powołania europejskiego rządu gospodarczego i taką reformą strategii lizbońskiej, która w prostej linii doprowadziłaby do narodzin Republiki Europejskiej (vide – Vive la République européenne; Éditions de La Martinière, Paris 2004). Zdaniem Collignona kryzys światowy obnażył słabość gospodarczą Europy będącą następstwem braku porozumienia między rządami państw członkowskich. Streszczając teorię Collignona, można naświetlić problem w następujący sposób: kraje członkowskie nie są już dłużej w stanie zarządzać wspólnymi dobrami i wyjść poza ramy suwerenizmu. Cud normalizacji może się więc dokonać tylko za sprawą powołania wspólnego rządu gospodarczego. W innym wypadku zużywający się w zastraszającym tempie model integracyjny pęknie i Europa powróci do idei niezależnych i samodzielnych państw narodowych. W podobne tony uderzał w 2005 r. dr Winifred Veit, który (cytując za publikacjami Fundacji Freidricha Eberta) nie wyobrażał sobie Europy XXI w. bez harmonizacji celno-podatkowej, bez wspólnej polityki przemysłowej i zagranicznej, w końcu bez koordynacji...
[pozostało do przeczytania 82% tekstu]
Dostęp do artykułów: