Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

CZY JEST... patriotyzm

Dodano: 30/08/2013 - Numer 8 (90)/2013
 Miłość (do) ojczyzny (łac. „patria”), własnego narodu – czymże jest obecnie? Czy rozumiemy dziś w pełni to, co pod pojęciem patriotyzmu się kryje, co z miłością ojczyzny się wiąże – gotowość do ofiar dla niej i jej obrony, kiedy tylko bytowość jej może być zagrożona? Jak być dzisiaj patriotą, w czasach globalizacji przejawiającej się w zasadzie we wszystkich wymiarach życia państwa – gospodarczym, technicznym, społeczno-kulturowym czy politycznym? Globalizacja wszak z samej swej istoty raczej zaciera granice między państwami aniżeli je podkreśla, czyniąc z obywatela danego kraju obywatela świata. Jak być patriotą w czasach wszechobecnego relatywizmu, czasach ideałów indywidualistycznych i postmodernistycznych? Patriotyzm zakłada poczucie przynależności do danej wspólnoty narodowej i rozumienie swojego bycia-tutaj-i-teraz jako życia wpisanego w życie tej wspólnoty, w jej przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Wpisanego w jej historię. Historię często dla nas, Polaków, bardzo trudną, zawsze jednak – naszą. To ona sprawiła, że Polska jest Polską właśnie, a my – odwołując się do sformułowania Zdzisława Krasnodębskiego – możemy „grać w jej drużynie”. Czasami oznacza to rezygnację z własnych, indywidualnych celów na rzecz dobra tej wspólnoty, w pewnych sytuacjach – aż do ofiary z życia. Bo patriotyzm to nie tylko budowanie, lecz także burzenie, sprzeciw wobec tego, co zagraża ojczyźnie. Niestety, pomimo tego, że możemy się dzisiaj cieszyć życiem w niepodległym państwie, tych
     
43%
pozostało do przeczytania: 57%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze