CZY JEST... patriotyzm

 Miłość (do) ojczyzny (łac. „patria”), własnego narodu – czymże jest obecnie? Czy rozumiemy dziś w pełni to, co pod pojęciem patriotyzmu się kryje, co z miłością ojczyzny się wiąże – gotowość do ofiar dla niej i jej obrony, kiedy tylko bytowość jej może być zagrożona? Jak być dzisiaj patriotą, w czasach globalizacji przejawiającej się w zasadzie we wszystkich wymiarach życia państwa – gospodarczym, technicznym, społeczno-kulturowym czy politycznym? Globalizacja wszak z samej swej istoty raczej zaciera granice między państwami aniżeli je podkreśla, czyniąc z obywatela danego kraju obywatela świata. Jak być patriotą w czasach wszechobecnego relatywizmu, czasach ideałów indywidualistycznych i postmodernistycznych?

Patriotyzm zakłada poczucie przynależności do danej wspólnoty narodowej i rozumienie swojego bycia-tutaj-i-teraz jako życia wpisanego w życie tej wspólnoty, w jej przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Wpisanego w jej historię. Historię często dla nas, Polaków, bardzo trudną, zawsze jednak – naszą. To ona sprawiła, że Polska jest Polską właśnie, a my – odwołując się do sformułowania Zdzisława Krasnodębskiego – możemy „grać w jej drużynie”. Czasami oznacza to rezygnację z własnych, indywidualnych celów na rzecz dobra tej wspólnoty, w pewnych sytuacjach – aż do ofiary z życia. Bo patriotyzm to nie tylko budowanie, lecz także burzenie, sprzeciw wobec tego, co zagraża ojczyźnie. Niestety, pomimo tego, że możemy się dzisiaj cieszyć życiem w niepodległym państwie, tych czynników godzących w Polskę wcale nie jest mało i niedostrzeganie ich bądź lekceważenie okazuje się bardzo dla naszej ojczyzny zgubne.

Patriotyzm to przedkładanie interesów własnej ojczyzny nad interesy innych państw.

Owo „przedkładanie” nie ma jednak nic wspólnego z nacjonalizmem. Pomieszanie pojęć, wręcz utożsamianie patriotyzmu z nacjonalizmem, przyczynia się do tego, że mniej jeszcze rozumiemy, czym jest prawdziwy patriotyzm. Ma on zaś wymiar etyczny,...
[pozostało do przeczytania 39% tekstu]
Dostęp do artykułów: