CZY JEST... patriotyzm

 Miłość (do) ojczyzny (łac. „patria”), własnego narodu – czymże jest obecnie? Czy rozumiemy dziś w pełni to, co pod pojęciem patriotyzmu się kryje, co z miłością ojczyzny się wiąże – gotowość do ofiar dla niej i jej obrony, kiedy tylko bytowość jej może być zagrożona? Jak być dzisiaj patriotą, w czasach globalizacji przejawiającej się w zasadzie we wszystkich wymiarach życia państwa – gospodarczym, technicznym, społeczno-kulturowym czy politycznym? Globalizacja wszak z samej swej istoty raczej zaciera granice między państwami aniżeli je podkreśla, czyniąc z obywatela danego kraju obywatela świata. Jak być patriotą w czasach wszechobecnego relatywizmu, czasach ideałów indywidualistycznych i ...
[pozostało do przeczytania 72% tekstu]
Dostęp do artykułów: