Neutralność światopoglądowa państwa

Wielką zaletą neutralności światopoglądowej państwa, którą konserwatysta powinien mieć na uwadze, jest to, że równość wobec prawa i zakaz dyskryminacji działają w obie strony: te same zasady, które zobowiązują nas do tolerowania, w prawdziwym sensie tego słowa, rzeczy takich, jak np. związki cywilne czy manifestacje gejowskie, nie pozwalają też wymagać od nas, byśmy te rzeczy chwalili czy podzielali wartości tych, którzy je chwalą. Podobno modne stało się nagle w Polsce hasło „neutralności...
[pozostało do przeczytania 85% tekstu]
Dostęp do artykułów: