czywiście traci sens.

„Zamiast” małżeństwa? Minister Gowin w uzasadnieniu swego stanowiska powołał się na opinię Sądu Najwyższego, według której instytucjonalizacja heteroseksualnego konkubinatu jest „niedopuszczalna”, a poszerzanie regulacji prawnej dotyczącej pozostających we wspólnym pożyciu osób, które mogą zawrzeć związek małżeński, „nie wydaje się potrzebne”. Jednakże w opinii coraz większej liczby osób, to związek małżeński przestaje być „potrzebny”. Według licznej części społeczeństwa małżeństwo to już „...
[pozostało do przeczytania 88% tekstu]
Dostęp do artykułów: