Six or Seven. Go to Hell or go to Heaven

Ostatnio dużo mi opowiadano o dzisiejszym Paryżu. Miejskim molochu, gdzie wszędzie porozklejane są plakaty z hasłami rewolucji: „Liberte! Egalite! Fraternite!”. Gdzie w metrze trzy czwarte pasażerów to kolorowa biedota, a reszta to zagraniczni turyści. Na ulicach nowoczesne, klimatyzowane bolidy, w których tkwią odseparowani od reszty autochtoni. W dyskotekach techno, z którym człowiek taki jak ja nie wie, co począć. Wszędzie gigantyczne reklamy, dużo skośnookich piękności zachwala gadżety, o których ja nie wiem, do czego służą. Napotkani ludzie reagują na podobnych mnie ze zdziwieniem, chociaż ubiorem się nie różnią. Francuzi patrzą gdzieś w przestrzeń. Mówią o czymś, czego, znając francuski, nie sposób zrozumieć. Dziwne mają twarze. Dziwnie przejawiają emocje. Dziwnie chodzą i dziwnie śpią.

Mikołaj z Kuzy pierwszy wprowadził określenie „coincidentia oppositorum” – współwystępowanie, jedność przeciwieństw. Wieża Babel, gdzie pomieszały się wszystkie języki. Mircea Eliade pisze, że w starożytności narodziny hermafrodyty, obojnaka, było traktowane jako przejaw gniewu bogów. Doskonała Jednia to absolut, w którym zniesione zostają wszelkie przeciwieństwa. Dlatego bóg-Jedno Parmenidesa jest absolutnie nieruchomy i niezróżnicowany. Jest skończony w swej doskonałości. Dopiero u Plotyna kolejne emanacje absolutu – hipostazy – ujawniają różnorodność cech. Im dalej od absolutu, tym większy pluralizm bytów. Bóg to doskonała Coincidentia Oppositorum. Wszelkie jej naśladownictwo w świecie empirycznym jest szyderstwem z absolutu. Rebis – tak nazywał się lapis philosophorum. „Res” plus „bis”, rzecz podwojona. Kamień filozoficzny, tajemna substancja alchemików, która zapewnić miała człowiekowi między innymi nieśmiertelność. Życie wieczne wbrew Bożym planom. Homunkulus, którego świadkiem narodzin z alchemicznej „boskiej” substancji jest u Goethego Faust, to odpowiednik hermafrodyty niesionego w lektyce w końcowej sekwencji „Satiriconu” Felliniego. Na tle ginącego w...
[pozostało do przeczytania 22% tekstu]
Dostęp do artykułów: