Światowe mocarstwo gospodarcze

Dodano: 24/06/2008 - 28/2008 NGP
Poprzednie miesięczniki

Na tym tle amerykańska demokracja o ponad 230-letnich tradycjach w zakresie ustroju politycznego i gospodarki wolnorynkowej jawi się – i to mimo ostatniego kryzysu kredytowego i słabnącego dolara – jako oaza stabilizacji i przewidywalności. A te dwie cechy biznesmeni i finansiści na całym świecie cenią sobie najbardziej.Porównanie Chin z USA wg ważniejszych wskaźników demograficznych, ekonomicznych i militarnych osiągniętych w 2006 r. (w nawiasach podano pozycję w rankingach światowych) Źródło: Opracowanie własne Ewy Cieślik [w:] „Stosunki Międzynarodowe”, 2007 r. – „Chińska rysa na amerykańskim szkle”, na podstawie danych z CIA, SIPRI World Factbook Globalny lider Na swoją wyjątkową pozycję na świecie Stany Zjednoczone pracowały dziesiątki lat. Dopiero przejście tego kraju od polityki izolacjonizmu jeszcze na początku XX w. do aktywnego włączenia się w politykę międzynarodową w latach II wojny światowej i bezpośrednio po niej sprawiło, że od połowy XX w. USA stały się liderem całego globu. Także, a może przede wszystkim, w dziedzinie gospodarki. Pozostałe, liczące się w połowie ubiegłego wieku mocarstwa: Wielka Brytania, Francja, Niemcy czy ZSRR, wyszły z wojny zbyt osłabione.Plan Marshalla Około 14 mld ówczesnych dolarów (ponad 140 mld obecnych) to kwota wydatkowana przez USA w latach 1948–1951 w postaci pożyczek bezzwrotnych lub nisko oprocentowanych dla krajów europejskich w celu odbudowy ich gospodarek po zniszczeniach spowodowanych
     
11%
pozostało do przeczytania: 89%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze