Środowisko pisma „Głos”

Środowisko „Głosu” współtworzyło NSZZ „Solidarność” i jej program niepodległościowy w przeciwieństwie do samorządowej utopii środowisk lewicy laickiej. Wydawaliśmy pierwszy niecenzurowany dziennik „Wiadomości Dnia”, zorganizowaliśmy Ośrodek Badań Społecznych regionu „Mazowsze”, uczestniczyliśmy w pracach centralnych ciał doradczych i eksperckich Związku. Działalność tę kontynuowaliśmy w stanie wojennym. Byliśmy zwolennikami ewolucji, ale przeciwnikami umów Okrągłego Stołu, w których widzieliśmy...
[pozostało do przeczytania 80% tekstu]
Dostęp do artykułów: