Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Grupa Operacyjna „Smiersza” na terenie powiatu Brzozów w 1944 r.

Dodano: 25/02/2007 - 12/2007 NGP
Poprzednie miesięczniki
W połowie listopada 1944 r. został wydany okólnik dotyczący trybu przekazywania informacji o wszelkich działaniach podejmowanych przez jednostki „Smiersza” przeciwko żołnierzom AK. Raporty dzienne przesyłane do siedziby Zarządu Kontrwywiadu 1. FU w Rzeszowie miały obejmować liczbę aresztowanych, zabitych, ranionych i straty własne, a także przebieg operacji w terenie. Dodatkowo co pięć dni miały być przesyłane meldunki zawierające liczbę aresztowanych akowców, w tym oficerów, oraz dokładną ilość zarekwirowanej broni i sprzętu wojskowego. Następnego dnia, po otrzymaniu tego polecenia, mjr Olienin dostał kolejny rozkaz od płk. Gliny, nakazujący przesłanie mu materiałów śledczych żołnierzy AK aresztowanych przez UB i przekazanych organom sowieckim. Nakazano mu również uzyskanie potwierdzenia przekazania więźniów sporządzonego w języku polskim przez kierownika PUBP. W przesłanych dokumentach miały się znaleźć kopie informacji o aresztowanych przesłane wraz z nimi do obozu kontrolno-filtracyjnego w Przemyślu.„Niezawisłość” – prasa WiNDziałalność operacyjna organów bezpieczeństwa prowadzona była nie tylko w kierunku likwidacji organizacji zbrojnych, ale także partii politycznych niepopierających PKWN i pozostających w konspiracji. Na tym polu zbierano informacje o przywódcach i o członkach BCh i „Rocha”; informatorami byli agenci „Wiera” i „Michajło” (należący w czasie okupacji niemieckiej do BCh). Informowali o działaniach propagandowych przeciwko mobilizacji do
     
23%
pozostało do przeczytania: 77%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze