Grupa Operacyjna „Smiersza” na terenie powiatu Brzozów w 1944 r.
W połowie listopada 1944 r. został wydany okólnik dotyczący trybu przekazywania informacji o wszelkich działaniach podejmowanych przez jednostki „Smiersza” przeciwko żołnierzom AK. Raporty dzienne przesyłane do siedziby Zarządu Kontrwywiadu 1. FU w Rzeszowie miały obejmować liczbę aresztowanych, zabitych, ranionych i straty własne, a także przebieg operacji w terenie. Dodatkowo co pięć dni miały być przesyłane meldunki zawierające liczbę aresztowanych akowców, w tym oficerów, oraz dokładną ilość zarekwirowanej broni i sprzętu wojskowego. Następnego dnia, po otrzymaniu tego polecenia, mjr Olienin dostał kolejny rozkaz od płk. Gliny, nakazujący przesłanie mu materiałów...
[pozostało do przeczytania 84% tekstu]
Dostęp do artykułów: