Piotr Chmielowiec, IPN Rzeszów

Wrzesień 1939 r. na Rzeszowszczyźnie Działania wojenne na terenie Podkarpacia rozpoczęły się 1 września od porannych nalotów Luftwaffe skierowanych na lotniska w Krośnie i Moderówce k. Jasła. W wyniku nalotów zniszczeniu uległy maszyny szkolne RWD-8, uszkodzono też urządzenia obu lotnisk. Zginął jeden oficer i 20 podoficerów - uczniów Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich. 3 września w Naczelnym Dowództwie zapadła decyzja, aby Armii „Karpaty” powierzyć obronę Dunajca, aż do czasu wycofania się grupy operacyjnej (GO) „Boruta” z Armii „Kraków”. Do tego celu dowódcy armii - gen. dyw. Kazimierzowi Fabrycemu - przydzielono 24. dywizję piechoty (DP). Jednak już przed północą 6 września gen. Fabrycy podjął decyzję wycofania tej jednostki na linię Wisłoki. Obawiał się okrążenia...
W połowie listopada 1944 r. został wydany okólnik dotyczący trybu przekazywania informacji o wszelkich działaniach podejmowanych przez jednostki „Smiersza” przeciwko żołnierzom AK. Raporty dzienne przesyłane do siedziby Zarządu Kontrwywiadu 1. FU w Rzeszowie miały obejmować liczbę aresztowanych, zabitych, ranionych i straty własne, a także przebieg operacji w terenie. Dodatkowo co pięć dni miały być przesyłane meldunki zawierające liczbę aresztowanych akowców, w tym oficerów, oraz dokładną ilość zarekwirowanej broni i sprzętu wojskowego. Następnego dnia, po otrzymaniu tego polecenia, mjr Olienin dostał kolejny rozkaz od płk. Gliny, nakazujący przesłanie mu materiałów śledczych żołnierzy AK aresztowanych przez UB i przekazanych organom sowieckim. Nakazano mu również uzyskanie...
Pomoc udzielaną przez wiernych i przeszkody władz państwowych tak opisywał o. Pius Bełch OP: „Ludzie (…) dawali miejsce na nocleg dla księży, pomagali przy pracach nad oczyszczeniem kościoła i klasztoru, przy dekoracji, budowie ołtarza polowego i trybun, oświetlenia, w kuchni itp. Wielu ozdobiło swoje okna. Nawet okoliczna ludność z wiosek przyniosła do kuchni, co miała. (…) Przeszkody były liczne: Ojcowie z Krakowa przyjeżdżający i klerycy nawet biletów nie dostali do Tarnobrzega na PKS, tylko do innych stacji. Orkiestra z Chmielowa dostała każdy z ich członków osobisty zakaz”. Uroczystości milenijne odbyły się także w administracji apostolskiej w Lubaczowie. Umieszczenie tego miasta na szlaku milenijnym miało na celu przypomnienie zasług, jakie dla Kościoła i całego narodu polskiego...
Pomoc udzielaną przez wiernych i przeszkody władz państwowych tak opisywał o. Pius Bełch OP: „Ludzie (…) dawali miejsce na nocleg dla księży, pomagali przy pracach nad oczyszczeniem kościoła i klasztoru, przy dekoracji, budowie ołtarza polowego i trybun, oświetlenia, w kuchni itp. Wielu ozdobiło swoje okna. Nawet okoliczna ludność z wiosek przyniosła do kuchni, co miała. (…) Przeszkody były liczne: Ojcowie z Krakowa przyjeżdżający i klerycy nawet biletów nie dostali do Tarnobrzega na PKS, tylko do innych stacji. Orkiestra z Chmielowa dostała każdy z ich członków osobisty zakaz”. Uroczystości milenijne odbyły się także w administracji apostolskiej w Lubaczowie. Umieszczenie tego miasta na szlaku milenijnym miało na celu przypomnienie zasług, jakie dla Kościoła i całego narodu polskiego...