Sentymentalna Polska Ludowa Listy do "Przyjaciółki"

Pasożytom społecznym mówimy: nie! W mitologizującej się już pamięci, wykorzystywanej zresztą politycznie, zaniknęła świadomość podstawowa: że postępująca ruina gospodarcza systemu komunistycznego została powstrzymana tylko dzięki zachodnim kredytom, żywność była reglamentowana już od połowy lat 70., a powszechna praca, często pozorna, należała nie do praw, lecz do obowiązków systemu, była również narzędziem przymusu, sankcją wobec różnych grup, które w taki czy inny sposób nie chciały się mu...
[pozostało do przeczytania 90% tekstu]
Dostęp do artykułów: