Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Matka Boża na Kujawach

Dodano: 23/05/2006 - 3/2006 NGP
Poprzednie miesięczniki
Służba Bezpieczeństwa szacowała, że spośród około 2,4 tys. księży świeckich i zakonnych oraz zakonnic województwa bydgoskiego na uroczystości udało się 1 100 osób. W celu rozpoznania planów Kurii Włocławskiej w okresie poprzedzającym obchody milenijne, Służba Bezpieczeństwa wykorzystała 14 tajnych współpracowników i 7 „kontaktów poufnych” wywodzących się spośród księży oraz 18 tajnych współpracowników i 7 „kontaktów poufnych” z grona katolików świeckich. Informacje z samego przebiegu uroczystości przekazywać miało 32 tajnych współpracowników i 33 „kontakty poufne”. Agenci mieli za zadanie informować o zachowaniu się i wypowiedziach biskupów, księży i katolików świeckich. Za nagrywanie na taśmy magnetofonowe kazań odpowiedzialny był Wydział „T” (Techniki Operacyjnej) Komendy Wojewódzkiej MO w Bydgoszczy, którego funkcjonariusze korzystali także z urządzeń podsłuchowych. Na podstawie uzyskanych informacji sporządzano dokładną kronikę wydarzeń.
     
100%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze