Listopad 2007

Platforma Obywatelska zamierza de facto zniszczyć Centralne Biuro Antykorupcyjne (choć ze względów taktycznych nie powie tego wprost) we współpracy z SLD. Nigdzie podobne instytucje nie są podporządkowane parlamentowi – sprawuje on tylko funkcje kontrolne. Także zamiar wchłonięcia biura przez jakąś większą formację oznacza kres działań, w imię których CBA powstało. Twierdzenia, że należy wyłącznie wyeliminować przepisy ułatwiające korupcję, sugerują, iż ona sama w sobie nie występuje. Można to porównać z opinią, że przestępczość zniknie wraz z usunięciem warunków, które rzekomo są jej przyczyną. Lub z wzywaniem do „cywilizowanej”, czyli żadnej, lustracji. Wszystko wskazuje, że wielkie afery...
[pozostało do przeczytania 82% tekstu]
Dostęp do artykułów: