Polskie ziemie – polska własność

Dodano: 24/05/2007 - 15/2007 NGP
Poprzednie miesięczniki

Późny Gomułka – Gierek Bowiem coraz więcej tego typu spraw dotyczy osób, obywateli polskich, które – na mocy porozumień polsko-niemieckich – wyjeżdżały od końca lat 60. i, głównie, w latach 70., aż po lata 80. do Niemiec (tzw. łączenie rodzin). Obecnie coraz więcej spośród nich domaga się zwrotu pozostawionych wówczas nieruchomości. Zgodnie z porozumieniami z czasów późnego Gomułki i Gierka Polacy, którzy udowodnili swoje niemieckie korzenie, mogli wyjeżdżać do RFN. W zamian za otrzymanie paszportu i prawo wjazdu do Niemiec, musieli zrzec się polskiego obywatelstwa i posiadanych nieruchomości. Tylko części z tych osób, co najmniej kilkuset tysiącom, udało się tuż przed wyjazdem sprzedać posiadane mieszkania, domy czy działki. Jak twierdzi senator Jerzy Szmit problem polega na tym, że obecnie można niestety stosunkowo łatwo udowodnić przed polskimi sądami, że owo zrzeczenie się obywatelstwa (i majątku) odbywało się nie dobrowolnie. Był to wówczas po prostu warunek otrzymania paszportu i możliwości wyjazdu do Niemiec. Co innego, gdy udawało się przesiedleńcom sprzedać majątek osobom fizycznym. „Pod względem prawnym takie sytuacje bronią się – twierdzi senator – i trudno je obecnie kwestionować, nawet gdy za sprzedaż uzyskiwano stosunkowo małe pieniądze. Jednak największy problem mamy z osobami, które zrzekały się majątków, ale w księgach wieczystych mimo to pozostają aż do dziś jako właściciele nieruchomości”. I właśnie na tej podstawie sądy orzekają zwrot
     
14%
pozostało do przeczytania: 86%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze