Stare stereotypy wciąż rzucają cienie

Dodano: 09/01/2020 - Numer 1 (165)/2020

Według danych GUS za drugi kwartał 2019 roku współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosi 29,6 procenta. To niewiele. Dlaczego tak się dzieje? Na podjęcie aktywności zawodowej wielu niepełnosprawnym nie pozwala stan ich choroby. Istnieje jednak spora ich grupa, która pracować by mogła, lecz tego nie robi. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, wypływają one z wielu ograniczeń tkwiących zarówno w samych niepełnosprawnych, jak i w ich otoczeniu. Można to zmienić, jednak trudno jest od razu nadrobić zaległości, które narastały przez długi czas. Wiele w tym względzie już uległo zmianie, ale wciąż sporo pozostało do zrobienia.Zagrożeni wykluczeniem Niepełnosprawni są grupą ludzi w szczególny sposób narażoną na wykluczenie społeczne. Zgodnie z definicjami przyjętymi w Narodowej Strategii Integracji Społecznej przyczynia się ono do ograniczenia możliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich, jak również utrudnia zgodnie z prawem pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr publicznych i infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów i zdobywanie dochodów w godny sposób. Niepełnosprawność ma wiele postaci, trudno jest ją jednoznacznie zdefiniować. Jeśli chodzi o analizę zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, możemy odróżnić grupę osób z niepełnosprawnością prawną i tylko biologiczną. Pierwsza z nich to osoby,
     
15%
pozostało do przeczytania: 85%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze