Czym jest... obowiązek

Dodano: 01/10/2018 - Numer 10 (151)/2018

Obowiązek, w potocznym znaczeniu, pojmowany jest zazwyczaj jako zadanie związane ze specyficzną funkcją człowieka w społeczeństwie. Mówimy więc na przykład o powinnościach rodzicielskich, obowiązkach dzieci względem rodziców czy też tych, które wypływają z poszczególnych kodeksów i zwyczajów przyjętych w różnych profesjach, takich jak zawód lekarza, prawnika czy dziennikarza. W etyce pojęcie obowiązku rozumiane jest jako szczególnego rodzaju nakaz wypływający z określonych norm moralnych i determinujący sposób postępowania w danej sytuacji. Obowiązki możemy sklasyfikować wielorako. Ze względu na rodzaj zobowiązania wyróżnia się te bezwarunkowe, wyznaczone jednoznacznie przez normy wiążące każdego człowieka w taki sam sposób, bez względu na okoliczności (na przykład zakaz zabijania), i te warunkowe, czyli takie, które również jednoznacznie wskazywane są normami, zakładają jednak wybór celu postępowania (na przykład: jeśli chcesz doskonalić się w jakiejś dyspozycji, rób to i to). Z uwagi na ukierunkowanie wyróżniamy obowiązki wobec siebie, wobec innych i wobec Boga. Określając towarzyszący im rodzaj sankcji, rozróżniamy obowiązki: sumienia, prawno-sumieniowe i czysto prawne. Pierwsze działają tylko w odniesieniu do własnego sumienia, obowiązującego i zobowiązującego niezależnie od instancji zewnętrznej; drugie wyznaczone są normami prawnymi ogólnie uznawanymi za słuszne, dlatego też połączone są z nimi pewne sankcje prawne, mające na celu wymuszenie ich
     
39%
pozostało do przeczytania: 61%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze