Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

To straszne położenie

Dodano: 04/06/2018 - Numer 6 (148)/2018
Polska przez wieki była uważana za przedmurze chrześcijaństwa. Ale dlaczego zdaniem obserwatorów gdzieś w okolicach był mur? Staliśmy na styku kultur. Wyznaczyły je pierwotnie granice imperium rzymskiego. Słowianie początkowo byli poza jego granicami. Jednak kiedy zaczęły powstawać średniowieczne państwa, przyjmowały wiarę i kulturę odziedziczoną po imperium. Twórcy dzisiejszej Polski przyjęli chrzest z Zachodu, lecz graniczący z nami Rusini – z Bizancjum. Na cywilizację zachodnią największy wpływ miały oczywiście resztki kultury Rzymu, Frankowie i pozostałe plemiona germańskie. Na Wschód Grecja oraz Persja. Widać wyraźnie, że obszar Polski i Rusi stał się graniczny dla dwóch wielkich tradycji pochodzących ze starożytności. Długo unifikowała go I Rzeczpospolita, odtwarzając w swoisty sposób tradycje starego Rzymu, tradycje republikańskie i wielonarodowe. To wyjątkowe położenie rodziło też niezwykłe szanse i zagrożenia. Zbudowanie państwa leżącego w poprzek kontynentu powodowało, że cały handel lądowy z Azji i Afryki musiał przemieszczać się przez nasz kraj. Bogactwo I Rzeczypospolitej znane było w całej Europie. Nasi książęta dysponowali majątkiem porównywalnym do bogactw posiadanych przez wielu monarchów. Ale też położenie kraju czyniło je podatnym na wojny o charakterze większym niż tylko graniczne. Przez Polskę do Europy próbowali przedostać się Mongołowie, a potem Turcy. Na koniec przez nasz kraj na Zachód ruszyli Rosjanie. Ta walka nie kończyła się
     
49%
pozostało do przeczytania: 51%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze