Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Czym jest... ubóstwo

Dodano: 02/08/2016 - Numer 8 (126)/2016
Ubóstwo określa się zwykle jako brak dostatecznych środków do życia, do zaspokojenia potrzeb człowieka uznawanych powszechnie za niezbędne do jego funkcjonowania i rozwoju, w szczególności w odniesieniu do pożywienia, mieszkania, transportu, a także podstawowych potrzeb kulturalnych i społecznych. Jednak zdefiniowanie ubóstwa nie jest wcale łatwą rzeczą, podobnie zresztą jak określenie wielu innych zjawisk społecznych. Na gruncie naukowym funkcjonuje podział na dwa rodzaje ubóstwa: absolutne (bezwzględne) i względne (relatywne). Pierwsze rozpatrywać można w znaczeniu węższym, jako stan niezaspokojenia minimalnych potrzeb biologicznych, bądź szerszym, jako stan niezaspokojenia potrzeb w danym społeczeństwie i w danym czasie za minimalne uznawanych. Drugie rozważać można jako formę nierówności, nadmiernego dystansu między poziomem życia poszczególnych grup ludności; w ujęciu względnym ubogimi są te osoby i te rodziny, których poziom życia jawi się jako znacznie niższy od pozostałych członków danego społeczeństwa. Definicje ubóstwa podzielić można na te odwołujące się do środków materialnych, do pieniędzy, i te, które odnoszą się do jakości życia. Pieniądze, dochody i wydatki policzyć można stosunkowo łatwo, trudniej jednoznacznie określić wskaźniki biedy, choć one z kolei pozwalają na skuteczniejszą pomoc. Trudno oddzielić także przyczyny i konsekwencje ubóstwa, gdyż nakładają się one na siebie, tworząc skomplikowany ciąg przyczynowo-skutkowy, w którym ludzie
     
45%
pozostało do przeczytania: 55%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze