Czym jest... manipulacja medialna

Dodano: 03/04/2016 - Numer 4 (122)/2016

Wiedza o otaczającym świecie, którą posiada człowiek, pochodzi przede wszystkim z informacji pośrednich, uzyskiwanych od innych ludzi, za pośrednictwem książek i środków masowego przekazu. Rola tych ostatnich w dzisiejszym świecie jest tak wielka, że z podmiotu analizującego rzeczywistość stały się przedmiotem naukowej refleksji, narzędziem wykorzystywanym wręcz do kreowania rzeczywistości. Mówi się o mediach jako „czwartej władzy” (choć niektórzy badacze twierdzą, że czasami trzeba je nazywać nawet pierwszą), a współczesne społeczeństwo określa mianem „informacyjnego”, czyli takiego, którego najważniejszymi cechami są: produkcja, gromadzenie i obieg informacji. Bernard Cohen w podsumowaniu swych badań z 1963 r. stwierdził: „Media być może nie zawsze są skuteczne, mówiąc ludziom, jak myśleć, ale są oszałamiająco skuteczne w mówieniu swoim czytelnikom i słuchaczom, o czym mają myśleć”. Zważywszy na intensywność oddziaływania środków masowego przekazu, trudno się z nim nie zgodzić. Odwołując się do łacińskiego źródła słowa, media to nasi pośrednicy w poznawaniu danego przedmiotu bądź stanu rzeczy; występujące pomiędzy nami a tym, co poznawane, i przekazujące nam obraz poznawanej rzeczywistości. Środek masowego przekazu jako medium quod, „pośrednik nieprzezroczysty”, na przedstawiane sytuacje i zdarzenia może nakładać własny, specyficzny filtr. Trudno oprzeć się wrażeniu, że powiedzenie „rzeczywistość jest taka, jaką ją ludzie widzą” zostaje zbyt często
     
37%
pozostało do przeczytania: 63%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze