Szkoła bez agresji?

Dodano: 06/11/2015 - Numer 11 (117)/2015

Pod koniec września opublikowano nowy raport Instytutu Badań Edukacyjnych na temat przemocy w polskich szkołach bazujący na badaniach przeprowadzonych pod koniec 2014 r. wśród 11 tys. uczniów i ponad 500 nauczycieli ze 185 szkół. Wynika z niego, że różnych form stałej przemocy doświadcza 10 proc. uczniów, a 2 proc. nawet codziennie. Z przemocą epizodyczną ma do czynienia 42 proc. uczniów. Czy dane te mogą zaskakiwać, czy raczej poświadczają to, o czym dobrze wiemy? Z pewnością zaskakujący może się wydawać płynący z badań wniosek, że sytuacja najgorzej wygląda w szkołach podstawowych i  zawodowych. Wcześniejsze badania wskazywały na to, że problem agresji dotyczy w największej mierze gimnazjów, najnowsze zwracają uwagę na to, że zmienia się specyfika zachowań agresywnych w szkole. Chociaż polska szkoła – według IBN – na tle tych z innych krajów wypada przeciętnie, a problem na przestrzeni kilkunastu lat nie pogłębia się znacząco, to jednak skala przemocy w szkole jest na tyle wysoka, że nie pozwala uznać jej za w pełni bezpieczne miejsce dla dziecka. Różne oblicza szkoły Raport IBN przedstawia dane na temat przemocy w polskich szkołach, mówi jednak także o tym, że cztery piąte uczniów czują się w szkole bezpiecznie, nieco ponad połowa stwierdza, iż w swojej szkole czuje się jak u siebie, a dwie trzecie uczniów deklarują wręcz, że lubią chodzić do szkoły. Dane te ujawniają więc, że większość uczniów jest zadowolona z relacji w klasie i pozytywnie ocenia
     
14%
pozostało do przeczytania: 86%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze