Przemocą w przemoc?

Mamy w polskim prawie przepisy, które pozwalają na walkę z przemocą domową, karanie sprawców i ochronę ofiar. Trzeba je „tylko” z całą surowością egzekwować. Tymczasem postulowane w konwencji o zwalczaniu przemocy rozwiązania w zdecydowanej większości powielają te, które już obowiązują w Polsce. Jej „wartość dodana” to w istocie przemycone elementy ideologiczne, które w perspektywie doprowadzą do społecznej degeneracji i wzrostu liczby przypadków przemocy domowej w polskich rodzinach.

Długo trwały dyskusje na temat potrzeby ratyfikacji przez Polskę konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Sejm ustawę jednak...
[pozostało do przeczytania 91% tekstu]
Dostęp do artykułów: