Czym jest... religia

Dodano: 08/07/2014 - Numer 6 (100)/2014

Etymologii terminu „religia”, w związku z tym również podkreślenia jej istoty, mamy kilka. Cyceron słowo to wyprowadza od czasownika „relegere”, czyli „odczytywania na nowo”, określa on religię zatem jako „pilne przestrzeganie tego, co ma związek z czcią bogów”, ludźmi religijnymi nazywa zaś tych, którzy pilnie rozważyli i ponownie zebrali („relegent”) to, co dotyczy kultu bogów. Według Laktancjusza termin „religia” pochodzi od „religare”, czyli „wiązać, spajać”, oznacza zatem połączenie, związek człowieka z Bogiem, również związanie moralne. Święty Augustyn natomiast wywodzi „religię” od czasownika „religere”, oznaczającego czynność ponownego wybierania, w której ponownie wybieramy Boga jako naszego Pana. Są to definicje nominalne, bazujące na źródłosłowiu. Istnieje jeszcze szereg innych definicji tego terminu: genetycznych, określających to, czym jest religia, przez analizę sposobu jej powstawania; strukturalnych, określających „religię” poprzez wskazanie jej istoty; i funkcjonalnych, pokazujących, jak religia w życiu człowieka działa. Wielość definicji i sposobów jej ujmowania wynika z tego, że religia jest czymś wieloaspektowym, odnosi się zarówno do przeżyć podmiotu wchodzącego w relację z transcendensem, jak i do zewnętrznego wyrazu tej relacji. Stąd też  wzbudza zainteresowanie wielu nauk, tych badających człowieka jako jednostkę i tych rozpatrujących go w kontekście społecznym, kulturowym czy historycznym. Człowiek z natury swej jest istotą
     
44%
pozostało do przeczytania: 56%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze