Rozsadzić Rosję! Historia ruchu prometejskiego

Emigranci szukali schronienia w różnych państwach Europy i Azji. Wiedzieli, że jeśli pozostaną w kraju, czekają ich czystki, represje i aresztowania. (Największe represje w postaci wielkiego głodu dotknęły Ukrainę). Wielu z nich trafiło do Paryża, Berlina czy Konstantynopola. Zatrzymywali się również w Warszawie. W II Rzeczypospolitej Polacy ujrzeli ich w takiej sytuacji, w jakiej sami znaleźli się kilkanaście lat później w Anglii, we Francji czy w Stanach Zjednoczonych.

Narodziny prometeizmu

Polscy działacze ruchu prometejskiego twierdzili, że twórcą koncepcji prometejskiej był Józef Piłsudski. Po raz pierwszy miał o niej pisać w memoriale...
[pozostało do przeczytania 89% tekstu]
Dostęp do artykułów: