Grzegorz Hucuł

Emigranci szukali schronienia w różnych państwach Europy i Azji. Wiedzieli, że jeśli pozostaną w kraju, czekają ich czystki, represje i aresztowania. (Największe represje w postaci wielkiego głodu dotknęły Ukrainę). Wielu z nich trafiło do Paryża, Berlina czy Konstantynopola. Zatrzymywali się również w Warszawie. W II Rzeczypospolitej Polacy ujrzeli ich w takiej sytuacji, w jakiej sami znaleźli się kilkanaście lat później w Anglii, we Francji czy w Stanach Zjednoczonych. Narodziny prometeizmu Polscy działacze ruchu prometejskiego twierdzili, że twórcą koncepcji prometejskiej był Józef Piłsudski. Po raz pierwszy miał o niej pisać w memoriale skierowanym w 1904 roku do rządu japońskiego, kiedy próbował przekonać Japończyków o konieczności współpracy między narodami zniewolonymi przez...