Przyszłość świata

Nie zacznę od kwestii dziś najgłośniejszych, w tym nawet tych szczególnie dla nas ważnych. Najpierw przypomnę parę innych.

Żyjemy nie tylko w dobie globalizacji, lecz także rewolucji informatyczno-technologicznej, którą można porównać z tą pierwszą, tzw. przemysłową, kojarzoną z maszyną parową.

Wówczas też wiele się zmieniło i na krótszą metę nie były to dla wszystkich zmiany korzystne. Pojawili się więc prorocy próbujący negować w ogóle sens i długotrwałe korzyści zachodzących zmian. Gdyby wygrali, byłoby to dla przyszłości naszego świata tragicznie niekorzystne. Także dla globalizacji nie ma alternatywy. Również jej krytycy są demagogami, a czasem wręcz kłamcami....
[pozostało do przeczytania 91% tekstu]
Dostęp do artykułów: