Maryjne Odrodzenie

Poprzednie miesięczniki

Maryja Współodkupicielka O zjawisku tym zrobiło się ponownie głośno, gdy kilka tygodni temu grupa latynoskich i azjatyckich kardynałów zwołała konferencję prasową, na której zaprezentowała list zachęcający hierarchów do poparcia ich petycji skierowanej do Benedykta XVI, a postulującej ogłoszenie piątego dogmatu maryjnego. Autorzy petycji domagają się, by papież ogłosił Maryję Duchową Matką całej Ludzkości, Współodkupicielką, Pośredniczką wszelkich łask oraz Orędowniczką. Dopiero takie orzeczenie, ich zdaniem, oznaczałoby „głoszenie pełnej chrześcijańskiej prawdy o Maryi”. Do listu skierowanego do biskupów dołączone jest angielskie tłumaczenie łacińskiej w oryginale prośby do papieża sformułowanej w 2005 r., a przekazanej Benedyktowi XVI rok później przez kard. Telesphore Toppo. W apelu tym kardynałowie podkreślają, że ich zdaniem nadszedł już czas, by Kościół poprzez jasne nauczanie wyraził swoją wiarę w szczególną rolę Matki Odkupiciela w dziele Zbawienia oraz jej wyjątkową rolę w przekazywaniu łask dla całej rodziny ludzkiej. Odnosząc się do możliwych problemów ekumenicznych, jakie – bez wątpienia – wywołałoby ustanowienie piątego dogmatu maryjnego, kardynałowie podkreślili, że dzięki niemu inne wyznania chrześcijańskie i religie otrzymałyby jasne świadectwo tego, jaka jest wiara Kościoła. Jasna stałaby się również dzięki takiemu dogmatowi różnica między jedyną rolą Jezusa Chrystusa jako boskiego i ludzkiego Odkupiciela świata a jedynym, choć wtórnym i
     
13%
pozostało do przeczytania: 87%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

Kup subskrypcję, aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze