Indywidualna i zbiorcza godność Polaków

Naród Jak zostać Polakiem, będąc Eskimosem? To proste. Należy uznać reguły prawa obowiązujące w danym kraju. Eskimos zgłasza akces do polskiej wspólnoty, parafuje „umowę społeczną” – i już. Od tej pory jest równoprawnym członkiem polskiego społeczeństwa, żyjącym w obrębie państwa stojącego na straży uzgodnionych praw i instytucji traktowanych jako zbiór wartości. Demokracja,  tolerancja, prawa mniejszości, wolność wypowiedzi itp. – oto jedyne dobra nowoczesnej wspólnoty politycznej. Miała ona...
[pozostało do przeczytania 91% tekstu]
Dostęp do artykułów: