Indywidualna i zbiorcza godność Polaków

Naród

Jak zostać Polakiem, będąc Eskimosem? To proste. Należy uznać reguły prawa obowiązujące w danym kraju. Eskimos zgłasza akces do polskiej wspólnoty, parafuje „umowę społeczną” – i już. Od tej pory jest równoprawnym członkiem polskiego społeczeństwa, żyjącym w obrębie państwa stojącego na straży uzgodnionych praw i instytucji traktowanych jako zbiór wartości. Demokracja,  tolerancja, prawa mniejszości, wolność wypowiedzi itp. – oto jedyne dobra nowoczesnej wspólnoty politycznej.

Miała ona być w planach jej oświeceniowych twórców wyprana z elementów narodowości: pamięci historycznej, grupowej dumy, dominującej religii (czy też religii w ogóle). „...
[pozostało do przeczytania 89% tekstu]
Dostęp do artykułów: