Europa w cieniu półksiężyca

Europeizacja islamu czy islamizacja Europy?

Stary Kontynent pokryty jest gęstą siecią organizacji islamskich, w samej Francji działa ich około 3 tysięcy,a w Wielkiej Brytanii – tysiąc. Najpopularniejsze imię nadawane dziś chłopcom w Belgii brzmi Mahomet. Tylko w Londynie ukazuje się ponad 50 dzienników w języku arabskim.

Muzułmańscy imigranci wykorzystują prawa demokracji liberalnej do poszerzania swych wpływów. Dzięki programom łączenia rodzin sprowadzają do Europy nowych wyznawców Allaha. Dzięki pomocy socjalnej i zasiłkom rodzinnym zapewniają byt rodzinom i pomnażają potomstwo. Dzięki tolerancji religijnej mogą budować meczety i medresy. W...
[pozostało do przeczytania 90% tekstu]
Dostęp do artykułów: