Przeorać tożsamość Zachodu

Pożyteczni idioci

Po II wojnie światowej na fali procesu dekolonializacji zrodziło się pojęcie cywilizacyjnego policentryzmu, które – z początku łamiąc monopol Zachodu na stanowienie kanonów światopoglądowych i politycznych (europocentryzm) i obejmując nowe podmioty państwowe oraz inne kraje Trzeciego Świata – z czasem zaczęło dotyczyć wszelkich preferencji i mniejszości obyczajowych, religijnych czy etnicznych w obrębie samego Zachodu. Zrodzonej w czasach hipisowskiej rewolty – kontrkultura lat 60. – Nowej Lewicy i jej „pochodowi przez instytucje” towarzyszyło krzepnięcie zjawiska tzw. politpoprawności.

Upadek Związku Sowieckiego, który finansowo i...
[pozostało do przeczytania 92% tekstu]
Dostęp do artykułów: