Likwidacja Okręgu Poznańskiego AK

Dodano: 25/02/2007 - 12/2007 NGP
Poprzednie miesięczniki

15 października 1943 r. zostaje aresztowany mjr Kamiński, pięć dni później – płk Kowalówka otrzymuje rozkaz ograniczający rozbudowę struktur przez zaprzysięganie nowych żołnierzy AK. W styczniu 1944 r. KG AK rozpoczęła przygotowania do organizacji odpraw komendantów Obszarów i Okręgów AK. Dla Obszaru Zachód były one podstawowe, w związku z prezentacją Planu Operacyjnego „Burza” i zadań przeznaczonych dla tego Obszaru. Do odprawy jednak nie doszło wobec kolejnych aresztowań. 22 stycznia 1944 r. aresztowano komendanta Okręgu, w dwa dni później kwatermistrza Okręgu wraz z kurierami Wydziału Kurierskiego Okręgu. Jeden z niearesztowanych kurierów Kazimierz Urbaniak („Krok”) poinformował o zaistniałej sprawie kontrwywiad Obszaru Zachód. Wobec „Kroka” Oddział II KG AK wszczął grę operacyjną, gdyż założono hipotezę zdrady. Wysłano go do Ostrowa, by tam wytypował oficera, który odbuduje sztab Okręgu. Zarówno Komenda Obszaru Zachód, jak i Oddział II KG AK uznały wszelkie kontakty Urbaniaka za spalone i infiltrowane przez gestapo. „Krok”, działając w dobrej wierze, upoważnił w imieniu Komendy Obszaru Zachód do pełnienia funkcji komendanta Okręgu Poznańskiego por. Jana Kołodzieja („Drwala”). Łączności z „Drwalem” Komanda Obszaru nie nawiązały w 1944 r. Od kwietnia 1944 r. trwały ożywione kontakty pomiędzy KG AK i KG NSZ. Pułkownik „Grodzki” planował wykorzystanie struktur Okręgu X Poznańskiego NSZ do odtworzenia Okręgu Poznańskiego AK. Koncepcję tę storpedował Oddział I KG AK,
     
66%
pozostało do przeczytania: 34%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze