Ostrożnie z objawieniem

Medżugorie – wiele lat wątpliwości

Bardzo podobne wątpliwości formułowane są wobec najbardziej znanych współcześnie objawień maryjnych w Medżugorie. Kościół lokalny wielokrotnie wypowiadał się na temat ich fałszywości, a Kongregacja Nauki Wiary wzywała duchownych, by nie organizowali tam wyjazdów. Biskup Ratko Perić z Mostaru-Duvno od dawna przestrzega, że nie można traktować poważnie „seryjnych objawień”, jak do tej pory Matka Boża miała przekazać ich dobrze ponad 30 tys. Donald Foley, mariolog i autor książki „Zrozumieć Medżugorie”, po dokładnej analizie objawień i związanych z nimi wydarzeń także uznał, że „choć to smutne, objawienia te są tylko religijną...
[pozostało do przeczytania 85% tekstu]
Dostęp do artykułów: