Krzysztof Szczerski

Krzysztof Szczerski
Żyjemy w spełniającym się scenariuszu budowy III Rzeczypospolitej jako państwa bez narodu obywatelskiego. W scenariuszu sporządzonym przez samozwańczą kontraktową elitę utworzoną po czerwcu 1989 r. Państwa, w którym władza ma należeć do wąskiego kręgu politycznego, wspomaganego przez sieć biznesowego wsparcia i zarządzającego emocjami społecznymi poprzez oddające się do jego dyspozycji środki masowego przekazu. W przyszłym roku obchodzić będziemy 25. rocznicę pierwszych wolnych wyborów w Polsce (prezydenckich i samorządowych), a w 2016 r. – 25-lecie pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych. Mijający rok to z kolei rocznica wyborów kontraktowych, w ramach których ważniejsze było nie to, jak zdecydowali Polacy, ale to, by nie stała się...
Krzysztof Szczerski
Czy to możliwe, że niedługo obywatele Polski będą ścigani przez organy śledcze niezależne od naszego państwa i działające na polecenie innych krajów? Brzmi niepokojąco? To nie fikcyjna możliwość, tylko scenariusz, który może się zrealizować, jeśli rząd Tuska przystąpi do projektu powołania Prokuratury Europejskiej i tym samym zgodzi się, by mogła ona działać na terytorium Polski. W polityce europejskiej można dostrzec dziś wyraźne przyspieszenie. Jego powodem jest fakt, że zbliża się koniec pięcioletniej kadencji ponadnarodowych instytucji unijnych: Parlamentu Europejskiego, a tym samym także Komisji Europejskiej. Nadchodzi zatem czas domykania rożnych projektów. Wiąże sie z tym także chęć pozostawienia po sobie jakiegoś trwałego dokonania, po którym „nic w Europie nie będzie już takie...
Krzysztof Szczerski
Postawy samodzielności, domaganie się niepodległych działań władzy są dziś w Polsce publicznie piętnowane i pogardzane. Promuje się za to myślenie w kategoriach „załapania się”, a mówiąc elegancko: „odnalezienia się” lub całkiem światowo: „odpowiedniego pozycjonowania się” w obcym scenariuszu. Nie jest dzisiaj odkrywczą tezą stwierdzenie, że polityka w Polsce, pod rządami obecnego obozu władzy, staje się coraz bardziej podatna na niemieckie wpływy. Widzimy przejawy germanofilstwa w bardzo wielu elementach działań rządu Donalda Tuska. Warto  się natomiast zastanowić, jakie są kanały rozprzestrzeniania się tego zjawiska. Przedstawię trzy z nich.   Sukces „u Niemca”   Pierwszym jest niebywały kompleks, który toczy umysły wielu ludzi władzy i ...
Krzysztof Szczerski
Religia chrześcijańska stawia ten problem w centrum fundamentu wiary, bo Zbawiciel poprzez miłość pokonuje śmierć i daje ludziom nadzieję na wspólnotę silniejszą od śmierci. Dokonuje tego, przechodząc jednak przez jej wrota, po to, by swoim przejściem, czyli Paschą, skonfrontować siłę swojej miłości z jednym z największych ludzkich niepokojów - ze strachem przed śmiercią jako wieczną pustką, jako kresem. My, chrześcijanie, wierzymy, że życie w Bogu nigdy się nie kończy, lecz jedynie zmienia, i to zmienia w Oczekiwanie na ostateczny triumf Boga. Konfrontacja z zagładą może mieć zatem wymiar wspólnotowy właśnie w takim, religijnym ujęciu – wejściu we wspólnotę Oczekujących, a przeżycie pomimo śmierci innych, jako wezwanie do zrozumienia istoty Miłości, która jest silniejsza. Czy można te...
Krzysztof Szczerski
Tak czy inaczej, zanim minister Sikorski stanie przed trybunałem, który rozstrzygnie spór o naturę jego błędów (dla jasności: nie określam tu, jakiego rodzaju będzie to trybunał, i nie sugeruję, że z pewnością będzie to polski Trybunał Stanu, może być to równie dobrze „trybunał historii”, „trybunał opinii publicznej” albo jakiś trybunał światowo-europejski), warto zdać sobie sprawę, co będzie przedmiotem tej oceny, a więc, jak minister Sikorski prowadzi polską politykę zagraniczną. Gdy przychodzi do opisu błędów, każdy krytyczny komentator staje przed nie lada wyzwaniem, znanym jako embarras de richesse (czyli problem nadmiaru), co prowadzi do trudności w ich hierarchicznej klasyfikacji. Na potrzeby klarowności akademickiego wywodu podzieliłem je na trzy kategorie: błędy...

Pages