Historia niszczenia niezależności Związku Polaków na Białorusi (1988–2005)

Próby podporządkowania PSKO władzom Gdy władzom w Grodnie nie udało się umieścić na czele polskiej organizacji osoby im oddanej, wówczas zaczęły czynić próby skłonienia prezesa PSKO Tadeusza Gawina do podporządkowania się im i wykonywania ich poleceń. Gdy to się nie powiodło, postanowiono usunąć go ze stanowiska przy pomocy jego dowództwa wojskowego. Te zachowania władzy sowieckiej wobec prezesa PSKO pokazują, że od samego początku działalności organizacji była ona pod czujnym okiem władzy....
[pozostało do przeczytania 97% tekstu]
Dostęp do artykułów: