Czym jest… wybór

Dodano: 08/06/2020 - Numer 6 (170)/2020

Każdy z nas dokonuje wielu wyborów. Tych codziennych, mniej czy bardziej ważnych, i tych ważkich, dotyczących istotnych dla nas spraw. Wreszcie – tych najważniejszych, rozstrzygających o naszej historii, o tym, kim jesteśmy, kim się staliśmy i kim będziemy. Wybieramy, by znaleźć wyjście z trudnej sytuacji, by rozwikłać moralny dylemat, by zdecydować się po prostu na określony tryb postępowania w jakiejś sytuacji albo też zastosować metodę osiągnięcia zamierzonego celu. Nawet decyzja o braku decyzji też jest wyborem. Wybieramy świadomie bądź nieświadomie, refleksyjnie albo spontanicznie, każdy zaś wybór determinuje określony skutek, nadaje sprawom taki, a nie inny obrót.  Każda ważna decyzja, którą podejmuje człowiek zgodnie ze swoją wolą, a niekiedy jej wbrew, jest zarazem wyborem pewnej drogi postępowania nakierowanej na przyszłość. Dobrze ujął to prof. Mieczysław Krąpiec OP: „Dramat decyzyjnego przeżycia człowieka – wolnego wyboru – dokonuje się nie w fazie teoretycznej – ogólnego tylko zamierzenia czynu, ani też w fazie jego fizycznego wykonania, ale właśnie w momencie podejmowania decyzji, gdy człowiek postanawia dokonać albo nie dokonać jakiegoś czynu – czy to wsobnego (dla innych niewidzialnego), czy zewnętrznego, którego skutki są społecznie doświadczalne. Jest to wolny wybór jakiegoś konkretnego środka przyporządkowanego realizowaniu celu ludzkiego życia”. Bywa i tak, że wybór jednej możliwości definitywnie anuluje inne. Niektóre decyzje bywają
     
39%
pozostało do przeczytania: 61%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze