Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Gdzie jest nowela ustawy OZE?

Dodano: 01/05/2018 - Numer 5 (147)/2018
Mało kto zdaje sobie sprawę, jak ogromny wpływ na czystość powietrza ma ustawa o odnawialnych źródłach energii OZE. Brak nowelizacji tej ustawy niesie groźne konsekwencje środowiskowe, pogarszając istotnie jakość powietrza. Najlepiej ilustruje to sektor OZE biogazu składowiskowego. Jest on odpowiedzialny za energetyczną utylizację tego biogazu, który powstaje na składowiskach odpadów komunalnych. Głównym jego składnikiem jest metan. Składowiska odpadów komunalnych w Polsce emitują do atmosfery ogromne ilości niezagospodarowanego biogazu składowiskowego, tj. około 350 tys. ton rocznie czystego metanu, zatruwając naturalne środowisko. Najskuteczniejszym i sprawdzonym w świecie rozwiązaniem tego problemu są instalacje energetycznej utylizacji biogazu składowiskowego. Instalacje te zaliczane są do odnawialnych źródeł energii OZE i stąd uzyskują pomoc publiczną, ale de facto są to ogniwa bezpieczeństwa ekologicznego. Niestety w Polsce efektywność energetycznej utylizacji tego biogazu wynosi od wielu lat zaledwie 6 proc. (sic!), co obrazuje zamieszczony obok wykres sporządzony na podstawie danych z Ministerstwa Środowiska.  Tymczasem w wielu miejscach Polski społeczności lokalne dotknięte szkodliwymi wyziewami ze składowisk protestują i walczą o prawo do godnego życia w czystym klimacie i zdrowym środowisku. To śmierdzący i nierozwiązany problem pomimo ustawowego obowiązku odgazowania składowisk odpadów. Ten stan rzeczy jest efektem wciąż funkcjonującego,
     
41%
pozostało do przeczytania: 59%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze