Racjonalne wspomaganie zmian w przemyśle

Dodano: 03/10/2017 - Numer 10 (140)/2017

Przedstawimy kilka uwag ważnych i dla przedsiębiorców, czujących potrzebę rozwojowej zmiany i pragnących w tym celu uzyskać dofinansowanie od państwa, i dla ich partnerów, pomocnych w takiej zmianie. Uwagi te są ważne także w skali makroekonomicznej, gdyż określony model wspomagania zmian w firmach przekłada się na łączny, systemowy efekt dla gospodarki jako całości. Przedsiębiorca, dokonując zmian, nie obędzie się na ogół bez specjalistycznego partnera zewnętrznego. Jednakże, aby przedsiębiorca mógł otrzymać dofinansowanie, jego partner wspomagający, zwany dalej Ośrodkiem Innowacji (OI), uzyskać musi obecnie akredytację Ministerstwa Rozwoju (MR), procedowaną przez jego Departament Innowacji (DI). Aktualny system akredytacji OI, świadczących usługi proinnowacyjne, w zbliżonej postaci funkcjonuje od lat – zmiany uczynione za czasów MR uznać należy w istocie za kosmetyczne. System promuje instytucje średnie i duże, od lat osadzone na rynku, oraz innowacje technologiczne (głównie produktowe) kosztem organizacyjnych, tworzących uznany fundament trwałej konkurencyjności firm. Aplikacje OI oceniane są w DI wyłącznie zerojedynkowo, szczegółowy charakter kompetencji nie jest brany pod uwagę. Sytuacja taka jest na granicy absurdu, zważywszy na to, że wspierane innowacje powinny w oczywisty sposób uwzględniać zidentyfikowane wyzwania bieżące i przyszłe, a szczególnie nadchodzącą czwartą rewolucję przemysłową oraz kierunek zmian określany jako Przemysł 4.0, najlepiej w
     
38%
pozostało do przeczytania: 62%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze