O kulturze, czyli jak jest możliwe polskie katharsis

Kultura dla rozwoju to wyzwanie niebywale skomplikowane i subtelne. A bez polskiego katharsis nie będzie ani kultury dla wspólnoty, ani cywilizacyjnego rozwoju, ani polskiej wolności, ani demokracji.

W gabinecie Beaty Szydło kierowanie resortami kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki i szkolnictwa wyższego zostało powiązane z piastowaniem funkcji wiceprezesa Rady Ministrów. Wspomniane ministerstwa objęli politycy o wysokim autorytecie osobistym i wybitnym formacie intelektualnym. To zwraca uwagę, daje do myślenia. Zdaje się znamionować strategiczny zwrot w rozumieniu środków i celów rządzenia krajem. Zwrot ku kreatywności, innowacyjności, ku wielkim projektom – po to, aby nareszcie uczynić skok od człapiącego wzrostu i konfliktowej dystrybucji dóbr do wieloaspektowego rozwoju i do sprawiedliwości.
W swym exposé Beata Szydło przyjęła tradycyjną poetykę przemówienia inaugurującego rządy, toteż nie znalazło się w nim potwierdzenie nowego myślenia o roli kultury w praktyce politycznej. Premier usytuowała politykę kulturalną w kontekście „umocnienia polskiego poczucia państwowości”. Mówiła także, iż polityka ta musi służyć kształtowaniu postaw patriotycznych i kultywowaniu polskiej pamięci, a przy tym „ukazywaniu bogactwa naszego narodowego dorobku”. Polskich twórców zapewniła, że będą docenieni przez państwo. Wyeksponowała kwestię misyjnego charakteru mediów publicznych, uznając równocześnie za jedyne kryterium ich funkcjonowania dostarczanie obywatelom obiektywnej i rzetelnej informacji.
Budowanie programu
Można być spokojnym o to, że jako absolwentka etnografii na Uniwersytecie Jagiellońskim prezes Rady Ministrów dogłębnie rozumie antropologiczny wymiar i społeczne aspekty kultury. Racji, dla których w ponadgodzinnym wystąpieniu nie znalazło się więcej miejsca dla omawianych spraw, nie sposób tu dociekać. Warto natomiast przywołać kilka wątków refleksji nad kulturą i mediami obecnych podczas zainicjowanej przez prof...
[pozostało do przeczytania 88% tekstu]
Dostęp do artykułów: