O kulturze, czyli jak jest możliwe polskie katharsis

Kultura dla rozwoju to wyzwanie niebywale skomplikowane i subtelne. A bez polskiego katharsis nie będzie ani kultury dla wspólnoty, ani cywilizacyjnego rozwoju, ani polskiej wolności, ani demokracji.

W gabinecie Beaty Szydło kierowanie resortami kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki i szkolnictwa wyższego zostało powiązane z piastowaniem funkcji wiceprezesa Rady Ministrów. Wspomniane ministerstwa objęli politycy o wysokim autorytecie osobistym i wybitnym formacie intelektualnym. To zwraca uwagę, daje do myślenia. Zdaje się znamionować strategiczny zwrot w rozumieniu środków i celów rządzenia krajem. Zwrot ku kreatywności, innowacyjności, ku wielkim...
[pozostało do przeczytania 94% tekstu]
Dostęp do artykułów: