Płeć w niebezpieczeństwie

Nowy typ rodziny?

Zwolennicy legalizacji homoseksualnych związków partnerskich powołują się przede wszystkim na prawa człowieka, na zasadę równości wobec prawa i zasadę sprawiedliwości. Przywołują również unijną Kartę Praw Podstawowych i traktat Amsterdamski – obydwa zakazują dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej. Ustawa o legalizacji związków to jednak początek walki tych par o prawo do adopcji dzieci. Tak było w wielu krajach europejskich. Można mieć nadzieję, że w Polsce do tego nie dojdzie, robiąc wszakże ten pierwszy krok, otwiera się możliwość pójścia dalej. Zawrócić będzie trudno.

Powiedzieć można, że nie ma jednego wzorca rodziny....
[pozostało do przeczytania 84% tekstu]
Dostęp do artykułów: