Niedokończony pogrzeb


Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski

(Po lewej) Komenda Naczelna POW podczas ćwiczeń w 1917 r. Stoją od lewej: K. Krzewski, T. Kasprzycki, B. Miedziński, J. Gąsiorowski, Komendant Piłsudski, Wojsznar-Opieliński, H. Paszkowski, W. Denhoff-Czarnocki, W. Jędrzejewicz, S. Trojanowski, S. Pomarański.


Ostatni hołd lotników
Trumna na ramionach generałów opuszcza Belweder (wieczór 15 maja 1935 r.)

Słowa wypowiedziane przez Józefa Piłsudskiego podczas składania prochów Słowackiego na Wawelu odnoszą się również i do samego Marszałka. Jest jakimś niezwykłym symbolem, że pogrzeb Piłsudskiego właściwie...
[pozostało do przeczytania 86% tekstu]
Dostęp do artykułów: