Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Przypisy

Dodano: 19/11/2010 - Numer 11 (57)/2010
 6/ Zob.: 1940 [nie wcześniej niż 19], Moskwa - Informacja Zarządu JW. O jeńcach wojennych wymordowanych zgodnie z listami śmierci [w:] Katyń…, t. II, s. 41 7/ Decyzja członków Biura Politycznego z 5 marca 1940 roku dotyczyła 14 700 jeńców i 11 tysięcy więźniów. Organy NKWD przeprowadziły korektę tej decyzji. Nie znamy jednak kryteriów, na podstawie jakich dokonano tej korekty. W rezultacie do miejsc kaźni nie trafiło 205 jeńców Kozielska, 78 Starobielska i 112 z Ostaszkowa, co łącznie stanowiło 395 osób. Decyzja Biura Politycznego z 5 marca 1940 roku nie została zrealizowana w całości także w odniesieniu do polskich więźniów, których zamordowano 7305, spośród planowanych 11 tysięcy. – zob.: Kalbarczyk S., Zbrodnia. Droga do prawdy. Kara?. Katyń po 65 latach, [w:] Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, nr 5-6 (52-53), maj–czerwiec 2005, s. 55-70. 8/ Decyzja Biura Politycznego z 5 marca 1940 r. miała charakter całościowy i nie uwzględniała możliwości wyłączenia kogokolwiek z egzekucji. Decydowały o tym organy NKWD przed lub już w trakcie egzekucji. „Wyłączonych” z egzekucji umieszczono najpierw w obozie w Juchnowie, a potem w Griazowcu. Nie znane są do końca kryteria osób wyłączonych z transportów śmierci – zob.: Kalbarczyk S., dz. cyt., s. 61. 9/ Niektóre dane liczbowe mówią nawet o 250 tys. polskich jeńców wojennych. W grupie tej miało znajdować się 10 tysięcy oficerów – zob.: Zawodny J.K., Katyń, Lublin – Paryż 1989, s. 18. 10/ Zob.: Polskie Siły Zbrojne, t. III, s. 34. 11
     
4%
pozostało do przeczytania: 96%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze