Adam Doboszyński człowiek czystych rąk

Inżynier, ziemianin, pisarz

Urodzony 11 stycznia 1904 r. w Krakowie Adam Doboszyński był synem adwokata, posła do parlamentu austriackiego i właściciela pisma „Nowa Reforma”. Po maturze (1920 r.), podczas wojny z bolszewikami wstąpił ochotniczo do 6. Pułku Artylerii Ciężkiej w Krakowie. W latach 1921−1925 studiował na Politechnice Gdańskiej, uzyskał tytuł inżyniera budownictwa. Na studiach działał w „Bratniej Pomocy Zrzeszenia Studentów Polskich” i korporacji akademickiej „Wisła”. Na lata 1925−1927 przypadły studia w Szkole Nauk Politycznych w Paryżu, przerwane ze względu na kłopoty materialne rodziny.

W 1931 r. Doboszyński wstąpił do Obozu Wielkiej Polski, a po jego rozwiązaniu, w 1933 r. do Stronnictwa Narodowego, gdzie powierzono mu funkcję referenta prasy i propagandy okręgu krakowskiego. Z wyróżnieniem ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Saperów w Modlinie. W tym czasie zarządzał też rodzinnym majątkiem w Chorowicach pod Krakowem, udzielając się w środowisku ziemiańskim (w latach 1929–1931 był sekretarzem krakowskiego oddziału Związku Ziemian).

Pisał opowiadania i dramaty. W 1934 r. wydał swoją najsłynniejszą książkę pt. „Gospodarka narodowa”. Krytykował w niej, łącząc koncepcję narodową z katolicyzmem, dominację wielkiego, szczególnie „anonimowego” kapitału. Zgodnie z nauką społeczną Kościoła proponował m.in. upowszechnienie własności i zmniejszenie interwencjonizmu państwowego.

Myślenice, A.D. 1936

W nocy z 22 na 23 czerwca 1936 r. przeprowadził polityczną demonstrację w Myślenicach, na kilka godzin przejmując władzę w miasteczku. Celem akcji było ukaranie miejscowego starosty Antoniego Basary, który tolerował korupcję, faworyzował żydowskich przedsiębiorców i represjonował miejscowych działaczy SN. Doboszyński chciał także zwrócić uwagę na nierozwiązane problemy społeczne i terror policyjny. Po latach mówił: „Policja tak szykanowała naszych, że gdybym nie...
[pozostało do przeczytania 88% tekstu]
Dostęp do artykułów: