Adam Doboszyński człowiek czystych rąk

Inżynier, ziemianin, pisarz

Urodzony 11 stycznia 1904 r. w Krakowie Adam Doboszyński był synem adwokata, posła do parlamentu austriackiego i właściciela pisma „Nowa Reforma”. Po maturze (1920 r.), podczas wojny z bolszewikami wstąpił ochotniczo do 6. Pułku Artylerii Ciężkiej w Krakowie. W latach 1921−1925 studiował na Politechnice Gdańskiej, uzyskał tytuł inżyniera budownictwa. Na studiach działał w „Bratniej Pomocy Zrzeszenia Studentów Polskich” i korporacji akademickiej „Wisła”. Na lata 1925−1927 przypadły studia w Szkole Nauk Politycznych w Paryżu, przerwane ze względu na kłopoty materialne rodziny.

W 1931 r. Doboszyński wstąpił do Obozu Wielkiej...
[pozostało do przeczytania 94% tekstu]
Dostęp do artykułów: