Lipiec 2008

Weźmy np. metody przedstawiania informacji w sposób tendencyjny.

1. Wiadomość całkowicie fałszywa, użyteczna w wypadku, gdy odbiorca nie dysponuje żadnymi możliwościami jej weryfikacji. Późniejsze dementowanie nie zmieni pierwotnego wrażenia.

2. Zestaw informacji prawdziwych, ale zaprezentowanych w zbiorze stwarzającym rozmyślnie obraz fałszywy.

3. Mieszanka wiadomości prawdziwych i fałszywych.

4. Prawdziwa informacja zaopatrzona w „ukierunkowujący” komentarz.

5. Umieszczanie autentycznej informacji w kontekście wypaczającym jej sens.

6. Wtrącenie „mimochodem” do normalnej informacji wiadomości tendencyjnej.
...
[pozostało do przeczytania 81% tekstu]
Dostęp do artykułów: