Nienormalność

Taki jest świat

Różnice indywidualne w osobistej konstrukcji rzeczywistości są większe u ludzi, którzy dorastali w różnych kulturach lub żyli w obrębie tej samej kultury, ale w odmiennych środowiskach. Na pewno człowiek wychowany w zamożnej, kochającej rodzinie inaczej postrzega świat niż ten borykający się od najmłodszych lat z biedą czy wykluczeniem. Prawdziwe jest też twierdzenie odwrotne – ponieważ ludzie żyjący w danej kulturze mają wiele wspólnych doświadczeń, często ich konstrukcje rzeczywistości są podobne. Takie podzielane przez większość członków danej grupy widzenie świata to konstrukcje kulturowe. Te wyobrażenia, wzajemnie się potwierdzając, tworzą...
[pozostało do przeczytania 88% tekstu]
Dostęp do artykułów: