Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

O SPOSOBACH ORGANIZOWANIA NIENAWIŚCI

Dodano: 30/11/2010 - Numer 11 (57)/2010
Zbydlęconymi łatwiej się steruje Jedną z podstawowych zasad, które czerwona propaganda doprowadza do perfekcji, jest odwoływanie się do ludzkich emocji. Taka forma indoktrynacyjnego i destrukcyjnego działania pozwala doskonalić wszystkie te środki perswazji, których zadaniem jest „obejście” zapory, jaką zwykle stawia (zdrowy) ludzki rozum wobec wszelkich prób manipulacji, oszukiwania, zwodzenia, okłamywania, zastraszania itd. Sama rewolucja bolszewicka zasadza się na odrzuceniu wszelkiej racjonalności (konstytutywnej dla zachodniego społeczeństwa) i na ustanowieniu „filozofii” knuta, kajdan, szczucia i masowej eksterminacji - a więc jest powrotem do azjatyckiej barbarii. Racjonalność społeczną bolszewicy łączą z „myślą burżuazyjną” i „kołtuńskim zacofaniem”, podczas gdy postęp społeczny wymaga nowego, rewolucyjnego porządku (takiego, w którym robol pogania inżyniera, a nie odwrotnie; w którym do parobka należą „pańskie dobra” itd.). Komuniści muszą więc dokonać i politycznej, i „psychologicznej rewolucji”, czyli obudzenia w terroryzowanym obywatelu zwykłego zwierzęcia. To zwierzę obudzone ma być zaś wyłącznie po to, by poddawało się nieustannej tresurze. Metodyczne zezwierzęcanie/zbydlęcanie obywateli osiągane jest w sowieckim systemie za pomocą dwóch podstawowych metod: terroru państwowego oraz warunków bytowych urągających cywilizowanemu człowiekowi. (Trzecia metoda, to planowa i dość powszechna alkoholizacja obywateli, jako „środek pomocniczy” do tamtych
     
9%
pozostało do przeczytania: 91%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze