Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Polscy Tatarzy odchodzą w cień historii

Dodano: 24/04/2007 - 14/2007 NGP
Poprzednie miesięczniki
Czy zatem Tatarzy mieszkający w Polsce uważają się za mniejszość narodową? Trudno generalizować. Jedni uważają się za mniejszość etniczną – Tatarów polskiego pochodzenia, inni za Polaków tatarskiego pochodzenia, a jeszcze inni za Tatarów. Opcje są różne.Jak liczna jest mniejszość tatarska w Polsce? Do roku 1945 Tatarzy zamieszkiwali głównie tereny dawnych Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej, niegdysiejsze ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego. W granicach obecnej Polski osadnictwo tatarskie zajmowało niewielki obszar dwóch wsi na Podlasiu – Bohoniki i Kruszyniany. Dane ze stycznia 1939 r. podają liczbę 6006 osób narodowości tatarskiej wyznania muzułmańskiego w granicach Rzeczypospolitej. Po 1945 r. setki rodzin tatarskich wyjechały przed sowietami z Wileńszczyzny, Kowieńszczyzny, Grodzieńszczyzny i osiedliły się w obecnych granicach Polski. Dzisiaj ludność tatarska jest przeważnie ludnością miejską. Spis powszechny z 2002 r. podaje liczbę 472 Tatarów mieszkających w Polsce. Licząc, że jakaś część – połowa – współczesnych Tatarów polskich z różnych przyczyn nie zadeklarowała swojej narodowości, sądzę, iż nie będzie więcej jak tysiąc, półtora tysiąca ludzi utożsamiających się z tatarskością. Tatarzy są w Polsce grupą wymierającą, zanikającą. Dotykają ich procesy asymilacji. Odchodzą w cień historii. Przez 600 lat wiernie służyli Rzeczypospolitej, bronili jej niepodległości.Jak wygląda obraz Tatara w literaturze polskiej, bo chyba nie
     
13%
pozostało do przeczytania: 87%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze