Niebezpieczny zawód w Rosji

Najgłośniejszy przypadek

Najbardziej głośnym przypadkiem takiego morderstwa jest śmierć dziennikarki moskiewskiej „Nowej Gaziety” Anny Politkowskiej zamordowanej na progu jej mieszkania 7 października 2006 r. Była absolwentką Wydziału Dziennikarstwa Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego im. Łomonosowa. Od 1982 r. pracowała w dzienniku „Izwiestija” oraz innych wydawnictwach, w latach 1994–1999 pełniła funkcję kierownika działu w piśmie „Obszczaja Gazieta” („Wspólna gazeta”), zaś od czerwca 1999 r. pracowała w niezależnym piśmie „Nowaja Gazieta” i dla niej pisała reportaże z walk w Dagestanie i Czeczenii, a ponadto sprawozdania o losach uchodźców w sąsiedniej Inguszetii. Na kanwie tych wrażeń powstała jej książka pt. „Podróż do piekła. Dziennik czeczeński”.

W styczniu 2007 r., jako pierwszy dziennikarz odznaczony pośmiertnie, otrzymała nagrodę wolności słowa UNESCO. W uzasadnieniu tej decyzji powiedziano: „Anna Politkowska wykazała niesłychaną odwagę oraz upór, opisując wydarzenia w Czeczenii, w czasie gdy świat wykazywał obojętność wobec tego konfliktu”. I dalej: „Jej bezgraniczne poświęcenie wymogom zawodu, odwaga wykazana w poszukiwaniu prawdy stanowią wzorzec dla dziennikarstwa zarówno w świecie, jak i w Rosji”.
20 marca w wielu krajach w środkach przekazu czytano fragmenty jej książki „Druga wojna czeczeńska”. Udział w tej akcji wzięło ponad 50 organizacji, m.in. Pen Club oraz „Reporterzy bez granic”. Po rosyjsku jej książkę czytano w studiu amerykańskiej rozgłośni „Liberty”, czyli radia „Swoboda”.

Za życia red. Anna Politkowska była kilkakrotnie laureatką niezmiernie prestiżowych międzynarodowych nagród. W styczniu 2005 r. uhonorowano ją wraz z dziennikarzem amerykańskim oraz dwojgiem dziennikarzy niemieckich coroczną nagrodą niemieckiego miasta Lipsk – „Nagrodą wolności i przyszłości środków przekazu”. Ponadto w styczniu tegoż roku otrzymała nagrodę Ulofa Palme ufundowaną przez rodzinę tragicznie...
[pozostało do przeczytania 87% tekstu]
Dostęp do artykułów: