Karol Wojtyła w czyśćcu

Obecność i nieobecność polskiego papieża

Używając imienia i nazwiska papieża, podkreślam, że chodzi mi tylko o rolę, jaką Karol Wojtyła odegrał w literaturze. Jako papież, jako autor odnowy w Kościele jest on nieustannie obecny – co łączy się m.in. z procesem beatyfikacyjnym. Jego zasługi w ratowaniu chrześcijaństwa są nawet niedocenione – może dlatego, iż nikt nie miał odwagi przyznać, w jakim kryzysie znalazł się Kościół w II połowie ubiegłego stulecia. Sobór Watykański II był próbą ratowania jedności przez autonomizację, przez zgodę na języki narodowe w liturgii i tolerowanie odmian doktryny tak różnych, że godnych miana herezji. Chrześcijaństwo nie tylko...
[pozostało do przeczytania 90% tekstu]
Dostęp do artykułów: