To była sowiecka okupacja

Co skłoniło Pana do naukowego zajęcia się podziemiem niepodległościowym, a w szczególności podziemiem związanym z Kresami II RP – Wileńszczyzną? Powody były bardzo osobiste. Tak się bowiem szczęśliwie złożyło, że moi oboje rodzice byli żołnierzami Armii Krajowej, co prawda, niezwiązanymi z Wileńszczyzną, lecz z Warszawą i Kielecczyzną. Niewątpliwie obraz przekazany przez nich był dla mnie całkowicie odmienny od tego, który oferowano mi w latach 70. i 80. w szkole, w peerelowskiej literaturze....
[pozostało do przeczytania 93% tekstu]
Dostęp do artykułów: